Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Maribo (703)

Gravsted: 4847

KgNr: 1
Gravplads: 4847
Tilhørende: 4847-4848
Maribo (703) | Gravsted: 4847

Gravminde nr.1

Registreringsårsag(er):
Lokalhistoriske Navne
Fortjenstfulde Personer

Inskription:
FABRIKSEJER KAJ BALLING ENGELSEN * 7.6 1925 † 25.1 1977
Udsmykning:
Påsatte bogstaver.

Mål:
Højde med sokkel: 62,5 cm. Bredde: 95 cm. Dybde: 20,5 cm.
Materialer:
Sort granit.
Type:
Liggesten    (minde-typer)

Tilstand:
God

Dokumenteret:
Dato: 08-06-2005

Øvrigt:
Jørgen Nielsen I Maribo tirsdag d. 9-11-2004 Refshalevej 25 og onsdag d. 10-11-2004 4930 Maribo Til Maribo Domsogns menighedsråd v/Fru. Lone Hilden Og Maribo Dom-provsti v/Domprovst Ole Opstrup Og Maribo Stifmuseum v/Museumsinspektør Ulla Schaltz Tak fordi jeg har fået lov til, at gennemlæse udkastet til den planlagte frednings registrant for bevaringsværdige gravsteder, på Maribos smukke og altid velholdte kirkegård. Det er - i sandhed - et gennemarbejdet og gedigent "billede" som Museumsinspektør Ulla Schaltz og hendes arbejdsgruppe beståene af Domprovst Ole Opstrup og menighedsråds-medlemmer, her fremlægger. Det er min overbevisning at det ikke kan gøres bedre! Så jeg håber, at Registranten - I UBESKÅRET FORM OG INDHOLD "ophøjes til lov." Tillad mig at fremkomme med et begrundet ønske om eet enkelt gravsted / evt. gravstenens indplassering i registranten, under afsnittet Fortjenstfulde personer. Altså en fredlysning. Det drejer sig om - jeg citere Gravstenstekstens første del. FABRIKSEJER KAJ BALLING - ENGELSEN, citat slut. Min begrundelse for, at jeg oprigtigt mener, at Denne ihærdige mands minde bør optages på listen over fredede gravminder er føgene. Ingen anden person i Maribos historie ( kontroler det selv hvis du/i tvivler på mit udsagn!) har skabt så mange varrige arbejdspladsser og så stor en virksomhed til gavn for Maribos befolkning og skattemæssige indtjening som Denne mand! Der er tale om én enkelt mands storværk her! At han så ikke selv fik lejlighed til, at høste frugten af sin ide-rigdom og personlige omkostningstunge flid. Er den tragiske " bagside af medaljen" - som han heller aldrig fik. Da Maribo sukkerfabrik lukkede efter kampagnen var slut i 1962 tabte byen ca. 250 arbejdspladser. Hvoraf de ca. 50 var helårs-beskæftigede. Resten sæson-arbejdere der kunne påregne ca. 3 måneders beskæftigelse om året. Der var ingen mulighed for Maribo kommune, elle byens forskellige virksomheder, at skaffe erstatning for de tabte arbejdspladsser! Herunder tabet af lære-pladsser til byens ungdom. Hvoraf mange jo hidtil havde fået en god uddannelse på Maribo sukkerfabrik Byen = Bystyret, havde ingen muligheder for at kunne afhjælpe Dette, voldsomme og chokkerende slag mod Byens og arbejder og funktionær standens økonomiske eksistens! Heller ikke i omegnskommunerne var der arbejdspladsser i Den størrelsesorden at hente. Det var de triste, men uomtvistelige kendsgerninger. Men så fik opfinderen og ide-manden Kaj Balling-Engelsen i København, øje på Den lukkede, nedlagte sukkerfabrik i Maribo. K. Balling Engelsen kom herned. Beså fabrikken, så de muligheder som lå i bygningerne og de store udenomsarealer. Og købte fabrikken i 1963,- og satte straks et større ombygningsarbejde i gang - det gav meget arbejde til Maribos håndværksmestre. Så startede K. Balling-Engelsen sin nye, store, fabrik op, og Maribonitterne, først og fremmest de tidligere sukkerfabriks-arbejdere, kom i gang igen. Og "skatterkroner" kom ind i kommunekassen i stedet for udbetaling af arbejdsløsheds understøttelse! Gradvist - i takt med udbygningen af sin fabrik, øgede K. Balling-Engelsen arbejdsstyrken. Til den nåede først tallet på sukkerfabrikkens fast ansatte. Dernæst alle ansatte, for at overgå de tidligere forventninger og, på toppen runde de 300,heldagsbeskæftigede! Konjukturene svingede, men arbejdsstyrken kom ydderst sjældent ned under de 250. Og hvad det betød for de mange ansatte & familier af økonomisk og social trykhed, må man nemt kunne forestille sig? I opgangstider kørte fabrikken i hold-drift, og endnu flere fik arbejde der. K. Balling.Engelsen havde bragt optimismen tilbage til Maribo og dens borgere. Men så brændte ca. 2/3 af fabrikken, hin uhyggelige nat i midten af 1970erne. Og produktionen gik følgelig i stå - midlertidigt. Kæmpe-branden tvang K. Balling-Engelsen økonomisk i knæ. Men med sin ukuelige virketrang og tro på sine produkter. Lykkedes det for ham - ikke mindst takket være en trofast og dygtig medarbejder-stab. Og Bank-forbindelser som havde tillid til ham, At komme på benene igen, og genrejse Fabrikken og genskabe de mange arbejdspladsser, SOM STADIG ER DER! Fly-styrtet hin nat i 1977 dræbte k. Balling-Engelsen og hans medpassagere og hans pilot. Så vidt jeg er orienteret? Har K. Balling-Engelsens enke og hendes og hans fire døtre, med virkning fra d.1 jauar i år, altså 2004. frasagt sig gravstedet på Maribo kirkegård. Gravstedet - som rummer en kiste - hjemfalder så til sletning i Januar 2007. Derfor må tiden, netop nu, hvor Frednings-registranten er udarbejdet, være inde til, FOR MENIGHEDSRÅDET og PROVSTIET og STIFTMUSEET! At overveje - og forhåbentlig beslutte? - om det vil give Kaj Balling-Engelsens grav/gravsten, den plads han fortjener, blandt Frednings-registrantens FORTJENTSFULDE PERSONER! I håbet om, at få et positivt svar fra jer, sender jeg en venlig hilsen, fra Jørgen Nielsen NB. Det har ikke været nogen hemmelighed, at K. Balling-Engelsens gravsted i lang tid har været forsømt og misligholdt. Det har faktisk været noget, som har givet anledning til forundring hos folk der "af og til" kommer på kirkegården, Noget som der måtte være en forklaring på ? Jeg har ikke kunnet give dem, der har spurgt om det, noget svar før nu. Hvor Det forsømte gravsted har fået den så hårdt tiltrængte hensynsfulde renselse. Som er udført af K. Balling-Engelsens nok nærmeste medarbejder og ven. Netop i respekt for " alt det K. Balling-Engelsen var, kunne, og gennemførte!" Men ingen enkelt-person kan jo vedligeholde et gravsted til "evig tid". Tværtimod demonstrere forsømtheden jo netop, at et " herreløst gravsted " som K. Balling-Engelsens er blevet det, ender i helt forfald, hvis der ikke sikres dets beståen gennem den kirkelige myndigheds fredlysning af stedet/gravstenen.Dato: 08-06-2005


Begravede:

Efternavn: Balling Engelsen
Fornavn(e):Kaj
Født:07.06.1925
Død:25.01.1977
Stilling:Fabriksejer

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016