Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Maribo (703)

Gravsted: B

KgNr: 1
AfsNr: GL.
Pladstxt: B
Beplantning: Tre taks.
Belægning: Perlesten.
Kantafgrænsning: Underst røde munkesten. På to sider jerngitter 97 cm. højt. På den 3. side mod højre nabogitter. Den bageste kant er hæk.
Mål: Bredde mod gang: 930 cm.
Dybde: 390 cm.
Tilstand: GodDato: 09-07-2002 Ini: USMaribo (703) | Gravsted: B

Gravminde nr.1

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Gravstedets Indretning

Inskription:
JACOB NIELSEN MØLLER FØDT D 15 AUGUST 1841 DØD D 23 MAI 1852
Udsmykning:
Bogstaver indhugget og sortmalet.

Mål:
Mål selve tavlen: Højde uden sokkel: 35 cm. Bredde: 27,5 cm. Dybde: 2 cm.
Materialer:
Hvid marmor.
Type:
Tavle    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-07-2002

Øvrigt:
Tavlen læner sig op ad en sandsten, som kan være resterne af en grottesten med afknækket kors.Dato: 09-07-2002


Begravede:

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Jacob Nielsen
Født:15.08.1841
Død:23.05.1852

 

Maribo (703) | Gravsted: B

Gravminde nr.2

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning

Inskription:
HER NEDLAGDES STØVET AF DEN KJÆRLIGE TROFASTE OPOFFRENDE MODER SOPHIE HOFFMANN, FØDT ERREBOE FØDT D. 3 FEBRUAR 1777 DØD D. 8 APRIL 1853. ELSKET I LIVET OG SAVNET EFTER DØDEN VELSIGNES HENDES MINDE AF TAKNEMMELIGE BØRN OG BØRNEBØRN.
Udsmykning:
Bogstaver indhugget og sortmalet på en indsat marmorplade. Mindet er smykket med vedbend.

Mål:
Højde uden sokkel: 58 cm. Bredde: 70 cm. Dybde: 32 cm.
Materialer:
Sandsten med indsat marmorplade.
Type:
Grotte    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn
Kors afknækket.

Dokumenteret:
Dato: 09-07-2002

Øvrigt:
Gravmindet er medtaget i Rudolph Bertouchs Menigmands Minde som gravminde nr. XVII 2. Allerede på dette tidspunkt manglede korset.Dato: 09-07-2002


Begravede:

Efternavn: Hoffmann
Fornavn(e):Sophie
Fødenavn(e):Erreboe
Født:03.02.1777
Død:08.04.1853

 

Maribo (703) | Gravsted: B

Gravminde nr.3

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Særlig Udsmykning
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning

Inskription:
RASMUS MØLLER BISKOP OVER LOLLANDS-FALSTERS STIFT. FØDT DEN 29DE SEPTBR 1764 DØD DEN 10DE NOVBR 1842
Udsmykning:
Marmorrelief med "Den gode hyrde". Lav trekantgavl af H.W. Bissen, i gavlen spiralfrise, akantusværk, med palmetter og ansigtet af en engel.

Mål:
Højde uden sokkel: 157 cm. Bredde: 52 cm. Dybde: 23,5 cm.
Materialer:
Sandsten med marmorrelief.
Type:
Stele, ren antik    (minde-typer)
Rejst År:
1844

Tilstand:
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-07-2002

Øvrigt:
Gravmindet er medtaget i Rudolph Bertouchs Menigmands Minde, som nr. XII.A.6.Dato: 09-07-2002


Begravede:

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Rasmus
Født:29.09.1764
Død:10.11.1842
Stilling:Biskop
Sted:Lolland-Falsters Stift

 

Maribo (703) | Gravsted: B

Gravminde nr.4

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Gravstedets Indretning

Inskription:
ANNA MARIE MØLLER FØDT D 2 JANUAR 1843. DØD D 11 OCTOBER 1855.
Udsmykning:
Bogstaver indhugget og sortbemalet.

Mål:
Mål på selve tavlen: Højde uden sokkel: 35 cm. Bredde: 28 cm. Dybde: 2 cm.
Materialer:
Hvid marmor.
Type:
Tavle    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-07-2002Dato: 09-07-2002


Begravede:

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Anna Marie
Født:02.01.1843
Død:11.10.1855

 

Maribo (703) | Gravsted: B

Gravminde nr.5

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning

Inskription:
HER HVILE JUSTITSRAAD JACOB NIELSEN MÖLLER FÖDT 28 MARTS 1759, DÖD 31 AUGUST 1834 OG FRU ANEMARIE MÖLLER FÖD FEILBERG FÖDT 15 FEBR: 1768, DÖD 23 FEBR. 1843.
Udsmykning:
Bogstaver udstående og belagt med guld. Trepas korsender med palmemotiv og guldstjerne. Navneplade midt på korset.

Mål:
Højde med sokkel: 183 cm. Højde uden sokkel: 146 cm. Bredde: 113 cm. Dybde: 47,5 cm. med sokkel.
Materialer:
Støbejern.
Type:
Kors    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-07-2002

Øvrigt:
Gravmindet er medtaget i Rudolph Bertouchs Menigmands Minde som nummer VIII 5.Dato: 09-07-2002


Begravede:

Efternavn: Möller
Fornavn(e):Jacob Nielsen
Født:28.03.1759
Død:31.08.1834
Stilling:Justitsråd

Efternavn: Möller
Fornavn(e):AneMarie
Fødenavn(e):Feilberg
Født:15.02.1768
Død:23.02.1843
Stilling:Fru

 

Maribo (703) | Gravsted: B

Gravminde nr.6

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Lokalhistoriske Navne
Gravstedets Indretning

Inskription:
(Venstre side) OLAVIA MØLLER * 25 JULI 1848 † 2 MAJ 1902. HANNE ABIGAEL MØLLER * 7 APRIL 1841 † 16 FEBR. 1908. (Midt for) † AUGUSTINE MØLLER F. DORPH * 18 JUNI 1810 † 4 MARTS 1880 DISTRIKTSLÆGE NIELS CHRISTIAN MØLLER * 1 JANUAR 1799 † 12 DECEMBER 1888 (På sokkel) AUGUSTINE MØLLER * 21 DECBR. 1838 † 20 JAN. 1893 JACOB MØLLER * 1. JAN. 1835 † 7 OCTBR 1894 (Højre side) GRETHE MØLLER * 16 DCBR. 1846 † 9 FEBR. 1921.
Udsmykning:
Bogstaver indhugget og sortmalet. I gavlen en marmor medaljon "Natten" efter Thorvaldsen. Inskriptionen er indhugget på en hvid marmor plade indsat i monumentet. På samme plade er "håndtrykket".

Mål:
Højde med sokkel: 181 cm. Bredde: 56,5 cm. Dybde: 29 cm.
Materialer:
Sandsten med marmortavle indsat.
Type:
Stele, ren antik    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-07-2002

Øvrigt:
Gravmindet er medtaget i Rudolph Bertouchs Menigmands Minde som nummer XII.A.9.Dato: 09-07-2002


Dato: 09-07-2002


Dato: 09-07-2002


Dato: 09-07-2002


Dato: 09-07-2002


Begravede:

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Augustine
Fødenavn(e):Dorph
Født:18.06.1810
Død:04.03.1880

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Niels Christian
Født:01.01.1799
Død:12.12.1888
Stilling:Distriktslæge

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Augustine
Født:21.12.1838
Død:20.01.1893

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Jacob
Født:01.01.1835
Død:07.10.1893

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Olavia
Født:25.07.1848
Død:02.05.1902

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Hanne Abigael
Født:07.04.1841
Død:16.02.1908

Efternavn: Møller
Fornavn(e):Grethe
Født:16.12.1846
Død:09.02.1921

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016