Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Maribo (703)

Gravsted: C

KgNr: 1
AfsNr: GL
Pladstxt: C
Beplantning: 3 stedsegrønne træer, den midterste er størst.
Belægning: Perlesten.
Kantafgrænsning: Jerngitter 81 cm. med jernknopper i hvert af de 4 hjørner. Under gitter er granitkant. Midt foran er isat en låge med plade "BOECKs Familie Begravelse".
Mål: Bredde mod gang: 455 cm.
Dybde: 360 cm.
Tilstand: JævnDato: 26-02-2003 Ini: USMaribo (703) | Gravsted: C

Gravminde nr.1

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Gravstedets Indretning

Inskription:
WILHELMINE AUGUSTA BOECK FØDT BRANGSTRUP D. ? APRIL 1799 ? 1864 EMANUEL BOECK FØDT 28 MARTS 1799 DØD ? 1874
Udsmykning:
Bogstaver indhugget, og der er rester af sort maling.

Mål:
Selve tavlen Højde uden sokkel: 89 cm. Bredde: 60 cm. Dybde: 2 cm.
Materialer:
Hvid marmor
Type:
Tavle    (minde-typer)

Tilstand:
Slet

Dokumenteret:
Dato: 26-02-2003Dato: 26-02-2003


Begravede:

Efternavn: Boeck
Fornavn(e):Emanuel
Født:28.03.1799
Død:?.?.1874
Andet:Begravet 12/12.1874 78 år, oplysninger ifølge protokol.

Efternavn: Boeck
Fornavn(e):Wilhelmine Augusta
Fødenavn(e):Brangstrup
Født:?.04.1799
Død:?.?.1864
Andet:Begravet 31/10.1864 65,5 år, oplysninger ifølge protokol.

 

Maribo (703) | Gravsted: C

Gravminde nr.2

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Særlig Inskription
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning

Inskription:
CONSISTORIALRAAD JOHAN FREDERIK BOECK F. 28 FEBR. 1763 D. 4. MAJ 1843 VAR SOGNEPRÆST I 53 AAR OG DERAF I DE SIDSTE 44 AAR I MARIBO OG HILLESTED HAN INDGIK ÆGTESKAB 29 MARTS 1790 VELSIGNET I TAKNEMMELIG IHUKOMMELSE AF SIN EFTERLADTE HUSTRUE OG DERES AF 9 BØRN HAM OVERLEVEDE 4 OG AF 22 BØRNEBØRN SAMT 3 BØRNEBØRNSBØRN MENNESKEHELD OG MENNESKEVEL HAVDE I DEN HEDEN GANGNE SIN UTRÆTTELIGE BEFORDRER OG ENKEN SOPHIE CHARLOTTE F. SANDRUE G. BOECK F. 28 SEPTBR. 1771 D. 17 APRIL 1846 OG OVERLEVEDE SAALEDES NEPPE 3 AAR SIN FORUDGANGNE ÆGTEFÆLLE HUN FANDT I HANS HELD OG DERES BØRNS VEL SIT LIVS BEDSTE GLÆDE
Udsmykning:
Bogstaver indhugget i hvid marmorplade, har tidligere været udfyldt med sort. Gravstenen har øverst en hvid marmor urne. Gavlen har øverst akroterier.

Mål:
Højde med sokkel: 208 cm. Bredde på fod: 62,5 cm. Dybde på fod: 33,5 cm.
Materialer:
Sandsten og hvid marmor.
Type:
Stele, ren antik    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 26-02-2003

Øvrigt:
Gravmindet er medtaget i Rudolph Bertouch "Menigmands Minde" som nr. XII.A.7.Dato: 26-02-2003


Begravede:

Efternavn: Boeck
Fornavn(e):Sophie Charlotte
Fødenavn(e):Sandrue
Født:28.09.1771
Død:17.04.1846
Stilling:Hustru
Andet:Overlevede ægtefællen i knap 3 år, blev gift 29.03.1790 og fik 9 børn.

Efternavn: Boeck
Fornavn(e):Johan Frederik
Født:28.02.1763
Død:04.05.1843
Stilling:Sognepræst
Sted:Hillested og Maribo
Andet:Sognepræst i 53 år, de 44 i Maribo og Hillested. Gift 29.03.1790 og fik 9 børn.

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016